WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Problem nierzetelnego kontrahenta – dłużnika, prędzej czy później dotyka każdego przedsiębiorcy, a także klienta indywidualnego. Dlatego istotnym segmentem działalności Kancelarii jest szeroko rozumiana windykacja wierzytelności oraz przeciwdziałanie temu zjawisku, kompleksowo i bardzo skutecznie.

W zakresie usług doradzamy, jakie formy zabezpieczeń stosować, by odzyskanie wierzytelności odbyło się w sposób możliwie szybki, najbardziej ekonomiczny i skuteczny.

Zlecenie Kancelarii windykacji wierzytelności pozwala na zapewnienie kompleksowej pomocy, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Powyższe prowadzi do zminimalizowania kosztów związanych z egzekwowaniem należności, a przede wszystkim podnosi znacznie szansę odzyskania długu, ze względu na powierzenie sprawy profesjonalnemu podmiotowi znającemu specyfikę rynku, na którym działa.

Nasza obsługa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta, przez co powierzone zadania wykonujemy maksymalnie szybko, a Klient ma gwarancję fachowego i skutecznego wsparcia przez profesjonalny podmiot zajmujący się dochodzeniem i windykowaniem należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 
polegającą m.in. na wstępnej weryfikacji potencjalnego Kontrahenta, w tym analizie akt znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz możliwości posługiwania się przez Klienta pieczęcią prewencyjną.
polegającą na negocjacjach z dłużnikiem terminu i sposobu spłaty zadłużenia. Celem tego postępowania jest polubowne, przedsądowe rozstrzygnięcie sprawy.
obejmuje postępowanie sądowe w trybie nakazowym lub upominawczym. W szczególności, gdy windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, zgodnie z dyspozycją Klienta kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. W zakresie powyższego gwarantujemy terminową i kompleksową obsługę postępowania sądowego oraz stałe działania windykacyjne wobec dłużnika.
atutem Kancelarii są wypracowane procedury współpracy z wyselekcjonowaną pod względem szybkości i skuteczności postępowania grupą komorników sądowych, stały kontakt z kancelariami komorniczymi, a także udział w czynnościach terenowych. Powyższe działania pozwalają skrócić do niezbędnego minimum czas potrzebny na przepływ korespondencji oraz podkreślić rolę Wierzyciela. Na tym etapie Kancelaria stale monitoruje i nadzoruje czynności organu egzekucyjnego, w tym przekazuje uzyskane informacje o potencjalnych przedmiotach egzekucji (majątku dłużnika).
w zakresie usług oferujemy także kupno i pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności. Z punktu widzenia wierzyciela niejednokrotnie korzystniej jest sprzedać wierzytelność, uzyskując tym samym szybko środki finansowe, niż prowadzić długotrwałe postępowanie egzekucyjne. Na zlecenie Klientów pośredniczymy w sprzedaży wierzytelności.