O NAS

Kancelaria Drozd Przybysz świadczy usługi kompleksowej pomocy prawnej dla osób indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych, a także jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie działalności Kancelarii znajduje się wszechstronne doradztwo prawne, pomoc prawna, a także consulting i doradztwo biznesowe.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami ochrony prawnej, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, sądami polubownymi (m.in. w postępowaniu mediacyjnym), a także przed wszelkimi instytucjami administracji państwowej i samorządowej, jak również w postępowaniach rozpoznawanych przez sądy administracyjne.

Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu i wiedzy dostrzegamy, że świadczenie pomocy prawnej ma charakter wielopłaszczyznowy. Obowiązujący system prawa w swoim założeniu jest spójny, a jednak w szeroko rozumianej praktyce, często ujawniają się niejednoznaczności, a wręcz sprzeczności rozlicznych regulacji prawnych. Owe niejednoznaczności i sprzeczności występują tym częściej im więcej gałęzi prawa przenika badany problem.

Rozumiejąc powyższe świadczymy swoje usługi kompleksowo we wszystkich prawnych aspektach. Taki cel możemy osiągnąć dzięki wieloletniemu doświadczeniu, dużej wiedzy praktycznej i współpracy całego zespołu prawników, a także tłumaczy przysięgłych, rzeczoznawców majątkowych, czy też biegłych rewidentów.

Słuchamy i rozumiemy naszych Klientów po to, by uwzględniać ich potrzeby oraz pojąć specyfikę działalności. Naszą misją jest dostarczanie jasnych i zrozumiałych rozwiązań mających na celu skuteczną pomoc w osiągnięciu bezpieczeństwa prawnego i rozwiązaniu problemu czy sporu.

JAKUB PRZYBYSZ

Praktykę zawodową zdobywał już w trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, rozpoczął karierę zawodową, jako adwokat w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Następnie wobec spełnienia ustawowych warunków uzyskał wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie handlowym i procesach cywilnych. Polem zainteresowań i pracy zawodowej pozostaje także szeroko rozumiane prawo administracyjne. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem umów związanych z obrotem gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

MARCIN DROZD

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Popiołka obronił z wynikiem bardzo dobrym. Następnie rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, po której zakończeniu w roku 2008 zdał egzamin radcowski oraz został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach i procesach gospodarczych, prawie administracyjnym, w tym w szczególności prawie budowlanym, windykacji wierzytelności oraz w szeroko rozumianym prawie rodzinnym. Dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym w reprezentowaniu klientów w trakcie postępowań prowadzonych przed różnego rodzaju sądami oraz instytucjami.